חטיבת הביניים

חטיבת הביניים 'מטה בנימין' מהווה בית חינוך המחנך את תלמידיו לדרך ארץ, לערכי תורה ומצוות, להשכלה רחבה ולאחריות חברתית. 

החטיבה רואה עצמה חלק מהמערך החינוכי הכולל בחבל בנימין, על המרקם ההרמוני הקיים בו בין כל גווני האוכלוסייה.

אנו שואפים לקיים למידה משמעותית, המטפחת הישגיות לימודית, רוחב אופקים, יצירתיות ומצוינות אישית.

  •