דבר ראש הישיבה | הרב ימין ניצן

הורים, מורים ותלמידי הישיבה היקרים

השלום והברכה!

ידוע לנו, שהקבה מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית”. בעיני בשר ודם, השמש לכאורה אותה השמש, הפרחים והעצים, והבריאה בכל בוקר - אותה בריאה! אבל למעשה חזל מלמדים אותנו שכל יום הקבה מחדש את העולם.

מה המסר שחזל מלמדים אותנו באמירה הזו? התשובה היא, לענד, שגם לנו יש היכולת, הזכות והחובה לקום כל בוקר מחדש, לחדש ולהתחדש. לקום עם רוח של התחדשות חינוכית, התחדשות ושכלול העשייה, ובניין נוסף ועמוק יותר של אמונתנו. לשמוח ולהתרגש מכל ההוויה המתחדשת ואומרת שירה ולצמוח איתה!

ברוך הגם בישיבה אנו משתדלים ללכת ברוח זו, להמשיך להשתכלל לחדש ולהתחדש, בכל התחומים. בתוכניות הלמידה, בהרחבת תוכנית ההתנדבות, בכיתות המקדמות, בתוכנית למצוינות בכיתה הסביבתית, בתוכניות החברתיות, בתוכנית הפנימיה, בחוגים, בסיירות למיניהן בחטיבה ובישיבה.

יהי רצון שהקבה יברך אותנו בהמשך עשיה ברוכה ויתקיים בנו וילכו מחיל אל חיל”. תודה לכל הציבור על האמון והפרגון לאורך כל השנה, לרמים, למורים ולכל הצוות על ההשקעה העצומה, ולתלמידינו היקרים על שיתוף הפעולה. אני תפילה שנזכה להמשך עשיה מבורכת ויתקיים בנו: “מעלים בקודש ואין מורידים”.

ברכה והצלחה בכל!

הרב ניצן ימין

ראש הישיבה