חזון הישיבה

דורנו הוא דור התחייה המחודשת בארץ ישראל. עם ההתבססות בארץ, הולכת וגוברת השאיפה לגדל דור בריא ומושרש בתורה, באמונה וביראת שמים.

לכן, עולות ופורחות להן ישיבות, מדרשות ותלמודי תורה, כדברי הראי"ה: "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת... לעשותו טוב וישר... ודווקא מתוך לימוד התורה..."

הצוות החינוכי הוא שליח של ההורים במלאכת הקודש של בניין אישיותם של התלמידים, על-מנת שכל אחד יגלה את האות המיוחדת שלו בתורה, מתוך קשר לאומה כולה.

בישיבה מושם דגש רב על הצד החינוכי: דרך-ארץ, מידות טובות, אהבת תורה, ידיעתה ושקידה בה. הקישור לבניינה הלאומי של המדינה כולל בתוכו ידיעת המדעים והחוכמות, וההצטיינות בהם הינה נדבך חשוב נוסף בחינוך הישיבתי.

בצד הלימודים התורניים והעיוניים, אנו רואים בחינוך החברתי - פנימייתי חלק חשוב בבניין אישיותם של התלמידים.

הצוות החינוכי בישיבה מורכב מתלמידי חכמים, מדריכים ומורים מקצועיים הפועלים במסירות להקנות ערכים אלו, תוך מתן תשומת לב אישית לכל תלמיד, באווירה משפחתית ותומכת..