לוח צלצולים

לוח צלצולים תשע"ז -חטיבה

 

שעה

שיעור 1

8:30-9:15

שיעור 2

9:15-10:00

הפסקה

10:00-10:20

שיעור 3

10:20-11:05

הפסקה

11:05-11:15

שיעור 4

11:15-12:00

צהריים

12:00-12:25

שיעור 5

12:25-13:10

הפסקה

13:10-13:20

שיעור 6

13:20-14:05

מנחה

14:05-14:30

שיעור 7

14:30-15:15

הפסקה

15:15-15:20

שיעור 8

15:20-16:0