לימודי הקודש בחטיבה

יום הלימודים בחטיבה נפתח בלימודי קודש.

לימוד הגמרא

בשנת התשע"ח לומדים תלמידי החטיבה את פרק 'ערבי פסחים' - פרק עשירי במסכת פסחים.

פעמיים בשנה נבחנים כלל תלמידי החטיבה ב'מבחן ראש הישיבה' - מבחן המחובר על ידי הרב ניצן על הדפים הנלמדים במחצית.

לימוד משנה

תלמידי כתות ז' לומדים סדר מועד ותלמידי כתות ח' לומדים סדר נזיקין מתוך מגמה להקיף כמה שיותר מסכתות תוך הבנה בהירה של כל משנה.

תורה לשמה

נוסף על הלימודים הפורמאליים משתתפים תלמידי החטיבה במגוון מיזמים של לימוד תורה לשמה:

  • 'יגדיל תורה' - לימוד 50 דפי גמרא בבקיאות מעבר להספר הכיתתי הרגיל והשתתפות במבחן ארצי לקראת סוף השנה.
  • לימוד בחברותות לאחר התפילה עם צוות המחנכים ותלמידים מהישיבה התיכונית .
  • שאלת ראש הישיבה - מדי יות חמישי שואל ראש הישיבה, הרב ניצן ימין שאלה הדורשת עיון מעמיק בפרשת השבוע.
  • הרמב"ם היומי - לימוד יומי של פרק מתוך ספר משנה תורה לרמב"ם.
  • הפנינה היומית - לימוד שתי הלכות מדי יום מתוך הספר פניני הלכה.