לימודי התיכון

לימודי התיכון בישיבה זוכים למקום של כבוד מתוך הבנה כי לימודים אלו מהווים הכשרה חשובה לחינוך הבנים ולהכשרתם לחיי המעשה בעתיד. הישיבה מציבה כללי משמעת מחד, ומצפה מהתלמידים לאחריות אישית ולבגרות, מאידך. שיח בגובה העיניים עם מנהל התיכון האמון על המשמעת מתוך כבוד והקשבה לתלמיד ולצרכיו.

מקצועות התיכון בישיבה נלמדים ברמה של 3-5 יחידות לימוד, תוך הקפדה על מתן מענה פרטני לתלמידים מצטיינים מחד, ולתלמידים הזקוקים לחיזוק, מאידך.

מקצועות החול נלמדים ברמה של 3-5 יחידות לימוד, תוך הקפדה על מתן מענה פרטני לתלמידים מצטיינים מחד, ולתלמידים הזקוקים לחיזוק, מאידך.
 
חלוקה לכיתות על-פי רמות: תלמידי הישיבה מחולקים לכיתות בהתאם לרמתם הלימודית וזאת מתוך רצון לתת מענה לימודי מתאים שיאפשר לכל תלמיד למקסם את הישגיו הלימודיים. מהלך זה הביא את הישיבה לאחוזי זכאות גבוהים מאוד לתעודות בגרות כשבשנת הלימודים תשע"ב אנו צופים כי הזכאות תעמוד על 100%.
 
מקצועות הלימוד: בלימודי מתמטיקה מחולקים התלמידים לשלוש רמות: 3, 4 ו-5 יחידות לימוד. בלימודי אנגלית מחולקים התלמידים לשתי רמות לימוד: 4 ו- 5 י"ל.
 
מגמות הלימוד: ארץ ישראל, ביולוגיה, מדעי הסביבה, מחשבים ופיסיקה, נלמדות כולן ברמת 5 יחידות לימוד.