ישיבת בני עקיבא מטה בנימין    

ד.נ. מז‘ בנימין   בית אל   

טלפון:  02-9973846   פקס:  02-9973907  

דואר אלקטרוני: ytmb20@gmail.com