החינוך החברתי

החינוך החברתי בישיבה מפתח ומבסס ערכים של אהבת ישראל, נתינה, גיבוש, לקיחת אחריות וגאוות יחידה. טיולים לאורכה ולרוחבה של ארצנו, נושאים חודשיים המתורגמים לפעילות חברתית, קשרים חזקים בין התלמידים ובין המחזורים השונים - כל אלו מטפחים את ה’דרך-ארץ שקדמה לתורה’.